Ga naar hoofdinhoud

Inleiding

Samen met jou willen wij heel veel verrassingen door de brievenbus verzorgen. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met gegevens is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens van onze klanten, verzenders en ontvangers van onze producten en diensten, en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wet- en regelgeving, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden, waaronder hyperlinks naar websites van anderen dan Ikstuureenkaartje.nl en social media buttons. Ikstuureenkaartje.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website worden gegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken;
 • wij jou het recht geven om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren, verwijderen of exporteren.

Ikstuureenkaartje.nl biedt verschillende producten en diensten aan in het kader waarvan er (persoons)gegevens worden verwerkt. Hieronder vind je daar per afzonderlijk product en dienst meer informatie over.

Bestelproces

Wanneer je een kaartje bestelt op onze website om die bij iemand thuis te laten bezorgen, dan verwerken wij zowel persoonsgegevens van de verzender als persoonsgegevens van degene aan wie jij de kaart zendt (ontvanger).

Verzender:

Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres en informatie over de bestelling, zoals de bestel- en bezorgdatum. Afgezien van je naam, e-mailadres en IP-adres zijn al deze gegevens optioneel (niet verplicht).

Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces niet bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres en IP-adres.

Jouw NAW-gegevens en overige informatie over de bestelling worden verwerkt om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken en tijdig te kunnen (laten) bezorgen. Jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om je op de hoogte te houden van de bestelstatus, op andere wijze te communiceren over de bestelling en je te informeren over onze dienstverlening en acties. Jouw geslacht wordt geregistreerd om je op de juiste wijze aan te kunnen spreken. Jouw IP-adres wordt verwerkt om trends in aankoopgedrag te analyseren en (identiteits)fraude te voorkomen en tegen te gaan. Jouw geboortedatum wordt verwerkt om trends in aankoopgedrag te analyseren en je een felicitatie met je verjaardag te kunnen zenden.

Ikstuureenkaartje.nl behoudt zich het recht voor om de identiteit van de verzender kenbaar te maken aan de ontvanger wanneer de betreffende ontvanger daar gemotiveerd om verzoekt. In voorkomende gevallen zul je hiervan zo mogelijk tijdig op de hoogte worden gesteld en in de gelegenheid worden gesteld om jezelf aan de ontvanger bekend te maken of tegen de verstrekking van je gegevens bezwaar te maken zodat Ikstuureenkaartje.nl daar rekening mee kan houden.

Ontvanger:

Wanneer er via Ikstuureenkaartje.nl een bestelling wordt geplaatst, worden de volgende gegevens van de ontvanger verwerkt: NAW-gegevens en type adres.

De NAW-gegevens van de ontvanger en overige informatie over de bestelling worden in dit geval door Ikstuureenkaartje.nl verwerkt om het kaartje op het juiste adres te kunnen (laten) bezorgen.

Ikstuureenkaartje.nl verwerkt de persoonsgegevens van verzenders en ontvangers op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit belang bestaat onder meer uit het belang van de afzender om snel en op gemakkelijke wijze kaartjes te kunnen versturen aan vrienden, familie en andere (zakelijke) relaties, het belang van ontvangers om kaartjes te ontvangen en het zakelijke belang van Ikstuureenkaartje.nl om deze dienst te kunnen leveren.

Voorgenoemde belangen zijn afgewogen tegen de belangen van verzenders en ontvangers, waarbij specifiek rekening is gehouden met het recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Hierin is onder meer meegewogen dat wij slechts een minimaal aantal persoonsgegevens verwerken en dat ontvangers over het algemeen prijsstellen op de ontvangst van dergelijke verrassingen.

Mijnkaartje

Om gebruik te kunnen maken van Mijnkaartje moet je je eerst registreren. Om deze registratie te kunnen voltooien dien je de volgende gegevens in te voeren: voornaam, achternaam, geslacht (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en een zelfgekozen wachtwoord.

Na deze registratie bewaren wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst).

Indien je eenmaal een Mijnkaartje account hebt aangemaakt, kun je jouw gegevens aanvullen met een adres en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken, trends in aankoopgedrag te analyseren en je een felicitatie met je verjaardag te kunnen zenden.

Verder kun je in Mijnkaartje jouw orderhistorie inzien en kun je favoriete en bewaarde producten toevoegen. Daarnaast kun je de door jouw gewenste communicatiestellingen instellen. Zo kun je aangeven dat je onze nieuwsbrief met kortingen, acties en nieuwtjes en/of persoonlijke serviceberichten en/of herinneringen voor kalendermomenten niet wilt ontvangen. Ook kun je eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van marketing cookies intrekken (meer informatie vind je in onze cookieverklaring).

Via Mijnkaartje kun je een adresboek bijhouden. Hierin kun je de NAW-gegevens van contactpersonen en hun contactgegevens en geboortedatum invoeren. Wij zullen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Dat betekent dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat de door jou ingevoerde persoonsgegevens van contactpersonen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt.

In Mijnkaartje kun je jouw gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren, exporteren en/of verwijderen. Meer informatie hierover vind je onder ‘Jouw rechten.’

Klantcontact

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met ons. Je kunt ons e-mailen of het contactformulier invullen. Ook kun je ons een bericht sturen via Facebook en Instagram. We verwerken jouw contactgegevens en overige verstrekte informatie om jouw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden maximaal 24 maanden.

Wanneer je ons een privébericht stuurt via Instagram of Facebook, worden de berichten maximaal 24 maanden door ons bewaard. Zelf kun je het bericht natuurlijk ook eerder verwijderen.

Nieuwsbrieven

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via e-mail. Als je bij ons een account hebt of één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, gebruiken wij je e-mailadres om jou te informeren over onze nieuwe verrassingen en diensten.

Als je onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kun je je uitschrijven door te klikken op “afmelden” in de nieuwsbrief. Heb je een Mijnkaartje account, dan kun je ook in “Profiel” aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

Loterij, prijsvraag en vergelijkbare acties

Als je meedoet aan een loterij, prijsvraag of vergelijkbare actie van een derde partij en je in dat kader iets van Ikstuureenkaartje.nl hebt gewonnen, kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou aan ons worden verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres. Ook kunnen wij zelf extra gegevens bij jou opvragen. Deze gegevens hebben wij nodig om de gewonnen prijs te kunnen verstrekken of de actie te kunnen uitvoeren. In de voorwaarden van de betreffende actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Website

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we ook statistische gegevens over zoek-, klik- en koopgedrag, waaronder eventueel informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen waarbij wij ogenschijnlijk ongebruikelijke transacties automatisch signaleren en detecteren om deze nader te kunnen onderzoeken.

Rechtmatigheid van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de volgende gronden:

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, zoals het bezorgen van een door jou geplaatste bestelling.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ikstuureenkaartje.nl rust, zoals de fiscale bewaarplicht.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ikstuureenkaartje.nl en/of derde(n), zoals de verwerking van de gegevens van ontvangers.
 • Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

Bewaartermijnen

Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren alle gegevens in jouw Mijnkaartje account zolang je actief klant bij ons bent. Als je twee jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

Wij bewaren teksten die op een kaart worden geplaatst maximaal twee jaar. We willen jou het verrassen namelijk zo makkelijk mogelijk maken. Dus heb je in de toekomst inspiratie nodig voor een tekst op een kaart, dan kun je jouw eerder geschreven tekst nog eens lezen.

Heb je geen Mijnkaartje account, dan bewaren wij jouw naam en e-mailadres zolang je je niet hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, want we hopen je natuurlijk nog een keer terug te zien bij Ikstuureenkaartje.nl. Na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaren we je gegevens maximaal twee jaar.

Voor de overige door ons verzamelde persoonsgegevens geldt dat deze door ons worden bewaard zolang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal twee jaar voor statistische doeleinden.

Jouw rechten

Indien je wilt weten welke gegevens aan jouw gebruikersprofiel zijn verbonden dan kun je naar www.ikstuureenkaartje.nl.nl/contact gaan. Hier kun je jouw e-mailadres invullen en aangeven dat je een overzicht van jouw gegevens wilt ontvangen. Je ontvangt dan een download link waarmee je de gegevens die aan jouw account verbonden zijn kunt downloaden. Ook kun je jouw gegevens gemakkelijk inzien, wijzigen, exporteren en/of verwijderen in de Mijnkaartje omgeving indien je een account bij ons hebt.

Heb je een Mijnkaartje account, maar heb je daar twee jaar niet op ingelogd of heb je in die twee jaar geen kaartje besteld via Ikstuureenkaartje.nl? Dan ontvang je van ons een mail met daarin de vraag of je jouw account wilt behouden of opheffen. Daarnaast kun je jouw account te allen tijde gemakkelijk zelf verwijderen door naar jouw Mijnkaartje account (Profiel) te gaan en onderaan de pagina op “Verwijder mijn account” te klikken. Je ontvangt van ons dan eerst een bevestiging per e-mail om misbruik te voorkomen. Zodra je aangeeft je gegevens daadwerkelijke te willen verwijderen gaan we voor je aan de slag. We wachten 24 uur met het opschonen van je gegevens voor het geval je je toch nog mocht bedenken.

Heb je geen account? Dan kun je naar www.ikstuureenkaartje.nl/contact gaan en jouw e-mailadres invoeren.

Je kunt ons dan vragen om jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens of om deze te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin je persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Ook heb je het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken alsmede om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Om misbruik van jouw identiteit te voorkomen kunnen wij je vragen om je vooraf te identificeren.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestellingen en overige diensten van Ikstuureenkaartje.nl. Denk hierbij aan distributiepartners, logistieke partners en partijen de financiële afhandeling verzorgen;
 • door ons ingeschakelde derden in het kader van marketing en hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website;
 • overheidsinstellingen, opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten, indien wij hiertoe een verzoek ontvangen of indien wij dit zelf noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in verband met het opsporen van fraude);
 • derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou of die van ons te beschermen. Denk hierbij aan externe (juridische) adviseurs.

In dit kader delen wij onder meer persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Bezorgers: PostNL, Voordeelpost.nl
 • Betaling: Mollie

Cookies

Wil je meer informatie over onze cookies? Ga dan naar de uitgebreide cookie verklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om onder meer vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naam en contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of overige vragen die betrekking hebben op privacy kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Ikstuureenkaartje.nl
Bastion 55
3823 BR  Amersfoort
E-mailadres: ikwilcontact@ikstuureenkaartje.nl

Back To Top